Svenska Livräddningssällskapets simmärken

backarrow

 

livbojen bl

LIVBOJEN BLÅ

 • Genomgång av Badvetssreglerna
 • Bada med räddningsväst
 • Bada med kläder
livbojen rd

LIVBOJEN RÖD

 • Genomgång av Båtvettsreglerna
 • Bada med räddningsväst
 • Bada med kläder
 • Simma med livboj
 • Kast med hansalina till en kamrat som flyter med räddningsväst och dra in denne till bryggan
 • Genomgång av larmrutiner

 

bojen jrn

JÄRNBOJEN

 • 50 meter bröstsim
 • 25 meter ryggsim
 • Flyta med kläder och flytväst 2 minuter
 • Vattentramp 2 minuter
 • Längddyk 2 meter
bojen brons

  BRONSBOJEN

 • 150 meter bröstsim och 50 meter ryggsim i en följd
 • Simma 25 meter med livboj direkt följt av 25 meter bogsering av jämnstor kamrat i livboj.
 • Redogöra för "Mun till mun"-metoden
 • Redogöra för larmrutiner
 • Redogöra för stabilt sidoläge

 

bojen silver

SILVERBOJEN

 • 100 meter valfritt simsätt
 • Simma 50 meter med livboj direkt följt av 50 meter bogsering av jämnstor kamrat i livboj
 • Simma 25 meter med livboj direkt följt av upptagning av livräddningsdocka eller jämnstor kamrat från cirka 2 meters djup samt 25 meters bogsering av denne i livboj
 • Redogöra för "Mun till mun"-metoden
 • Redogöra för larmrutiner
 • Redogöra för stabilt sidoläge
bojen guld

GULDBOJEN

 • Maxtid 8 minuter: 100 meter valfritt simsätt direkt följt av 50 meter med livboj samt 50 meter bogsering av jämnstor kamrat i livboj
 • Maxtid 1 minut 50 sekunder: Simma 25 meter med livboj direkt följt av upptagning av livräddningsdocka eller jämnstor kamrat från cirka 3-4 meters djup, 25 meters bogsering av denne i livboj samt upptagning av denne på bryggan
 • Redogöra för "Mun till mun"-metoden
 • Redogöra för larmrutiner
 • Redogöra för stabilt sidoläge

 

sjstrjrnan bl

SJÖSTJÄRNAN BLÅ

 • 100 meter varav 25 meter ryggsim
 • OBS! Kan bara erövras i öppet vatten
 
 
sjstjrnan rd

SJÖSTJÄRNAN RÖD

 • 300 meter varav 50 meter ryggsim
 • OBS! Kan bara erövras i öppet vatten
 
 

 

elitdelfin silver

ELITDELFIN SILVER

 • 750 meter bröstsim
 • 300 meter ryggsim
 • Hopp från bryggan med kläder och flytväst direkt följt av flytning i ihopkrupen ställning 5 minuter
 • Vattentramp 5 minuter
 • Kast med livboj 2 gånger
 • Hopp från brygga med livboj direkt följt av 25 meter simning med livboj, upptagning av livräddningsdocka eller jämnstor kamrat från 1,80 meters djup, 25 meters bogsering av denne i livboj samt upptagning av denne på brygga
 • Redogöra för "Mun till mun"-metoden
 • Redogöra för larmrutiner
 • Redogöra för stabilt sidoläge
 • Redogöra för Bad-, Båt- och Isvett

elitdelfin guld

ELITDELFIN GULD

 • 1000 meter bröstsim
 • 500 meter ryggsim
 • Hopp från bryggan med kläder och flytväst direkt följt av flytning i ihopkrupen ställning 5 minuter
 • Vattentramp 7 minuter
 • Kast med livboj minst 5 meter, 2 gånger
 • Hopp från brygga med livboj direkt följt av 50 meter simning med livboj, upptagning av livräddningsdocka eller jämnstor kamrat från 1,80 meters djup, 50 meters bogsering av denne i livboj samt upptagning av denne på brygga
 • Redogöra för "Mun till mun"-metoden
 • Redogöra för larmrutiner
 • Redogöra för stabilt sidoläge
 • Redogöra för Bad-, Båt- och Isvett
 • Redogöra för "Första hjälpen" samt innehållet i en förbandslåda